Авточасти ЛУЧАНО
категории
Аксесоари Филтри Акумулатори Двигател Едрогабаритни Запалителна система Изпускателни системи Кормилно управление Масла Оригинални авточасти Осветление Охладителна система Ремъци Сервиз Спирачна система Ходова частусловия за ползване

Общи условия за ползване на www.luchanoparts.comВсеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уеб сайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.luchanoparts.com, IP адрес на потребител, както и друга информация.

Представяне

  • www.luchanoparts.com е интернет страница, която представлява интернет магазин, чийто собственик е фирма ЛУЧAНО ЕООД. Сайтът предлага оферти със съответните отстъпки за закупуване на продукти, които се доставят от www.luchanoparts.com директно до клиента на посочен от него адрес.

                                                                                          

                                                                         ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

                                                                   I. Преходни разпоредби  

 

 

 

 Чл. 1 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ЛУЧАНО ЕООД. Фирмата има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството ЛУЧАНО ЕООД  се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в срока, че не е съгласен с промените, то ЛУЧАНО ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
Чл. 2 Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.
Чл. 3 Офертите за отделните видове стоки могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.
Чл. 4 Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
Чл. 5 Представената информация и снимков материал се предоставят от съответния производител. ЛУЧАНО ЕООД не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на ЗЗППТ.
Чл. 6 Всички цени, посочени в този сайт, са в лева и важат за 1 брой и са с включен ДДС,но не включват цена за доставка!
Чл. 7 ЛУЧАНО ЕООД  си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.
Чл. 8 Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на
www.luchanoparts.com.
Чл. 9 Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата
www.luchanoparts.com на своя компютър.
Чл. 10 Под “Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата
www.luchanoparts.com на своя компютър и е извършил поръчка на продукт.

II. Права и задължения на потребителя / посетител, клиент / на сайта.


Чл. 11 Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
Чл. 12 Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта
www.luchanoparts.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.
Чл. 13 Всеки потребител независимо дали е направил поръчка или е длъжен:

  • ал.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ЛУЧАНО ЕООД услуги.
  • ал.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
  • ал.3 Да уведомява незабавно ЛУЧАНО ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
  • ал.4 Да не извършва злоумишлени действия.

Чл. 14 Клиент, поръчал стока, може да направи рекламация след доставка, само когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.
Чл. 15 Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Чл. 16 Клиентът има право на доставка на заявения Продукт и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.
Чл. 17 Клиентът е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин.
Чл. 18 Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Чл. 19 Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от фирма ЛУЧАНО ЕООД.

  • ал. 1 Потребителите няма право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на ЛУЧАНО ЕООД.
  • ал. 2 Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта www.luchanoparts.com.
  • ал. 3 Потребителите на сайта www.luchanoparts.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично писмено разрешение на  ЛУЧАНО ЕООД.

Чл. 20 Потребителите нямат право да претоварват интернет-магазина с фиктивни заявки или друга информация (flood).
Чл. 21 Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

III. Права и задължения на ЛУЧАНО ЕООД / към www.luchanoparts.com /


Чл. 22 ЛУЧАНО ЕООД няма задължението и обективната възможност за контрол на начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги.
Чл. 23 Всяка поръчка, по която не е постъпило плащане в рамките на 5 работни дни, се анулира от ЛУЧАНО ЕООД.
Чл. 24 ЛУЧАНО ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
Чл. 25 ЛУЧАНО ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
Чл. 26 ЛУЧАНО ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на
www.luchanoparts.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.luchanoparts.com.
Чл. 27 ЛУЧАНО ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на
www.luchanoparts.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.luchanoparts.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
Чл. 28 ЛУЧАНО ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ЛУЧАНО ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. ЛУЧАНО ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез
www.luchanoparts.com.
Чл. 29 ЛУЧАНО ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на сайта на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ЛУЧАНО ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпът или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на ЛУЧАНО ЕООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

 

Пожелаваме Ви приятна и ползотворна работа с www.luchanoparts.com!